HR Consultancy

“Wie het weet moet het zeggen”

Jouw organisatie staat voortdurend onder invloed van in- en externe factoren. Aanpassing daarop is essentieel. HRM Kompaan ondersteunt ondernemers, management teams en HRM afdelingen op die veranderingsterreinen die de mensfactor raken, zodat jij je kunt concentreren op je primaire activiteiten.

Een open samenwerking is daarbij de basis. Ga maar na; de meest relevante kennis over jouw organisatie, de markt en het werkveld zitten tenslotte al bij jou en de betrokken collega’s. Het gaat erom die kennis te mobiliseren en te benutten. Vanuit die basis vul ik dat met mijn expertise aan. Ik geef aan langs welke weg dat in jouw specifieke situatie het beste kan en help je in alle fasen van het proces. Je bent er immers niet bij gebaat dat er een soort afhankelijkheid ontstaat van een externe partij. Daarom zorg ik ervoor dat medewerkers zelf bijdragen aan hun eigen succes en het management de beslissingen neemt zodat de organisatie als geheel zelf eigenaar is van de verandering.

Wil jij je minder speelbal van omstandigheden voelen?  Praat erover met HRM Kompaan en bel me voor een vrijblijvend gesprek.