Ondernemingsraadgedoe

“Ik wil snel wat veranderingen doorvoeren binnen de organisatie en dat zal bij die verdomde Ondernemingsraad wel weer een hoop gedoe opleveren”. Ik heb het menig ondernemer of directeur bijna letterlijk horen zeggen. Ook ik heb gezondigd. Noem me een bekeerling maar ik heb het medezeggenschapslicht gezien. Breng op dat gebied ook een ander geluid.

Want terwijl het actuele managementjargon al jaren bol staat van “employee engagement”, vergeten velen dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, anno 1950) op zichzelf één groot engagement instrument is. Je zou niet zozeer de opgenomen regels en verplichtingen maar juist de kern van die wet in je geheugen moeten beitelen:

“de OR wordt door de ondernemer ingesteld in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen”

De voorbije jaren vormde elke kennismaking met een OR of bestuurder een uitdaging. Dat resulteerde in gesprekken, trainingen en andere interventies. Ze zijn nodig om te komen van de wens om te winnen… naar… de wens om te begrijpen…van debat naar dialoog…van strijd naar samenwerking. Hoe verschillend de context ook is, de peilers blijken steeds structuur, cultuur en leiderschap. Binnen de Ondernemingsraad en tussen OR en bestuurder.

Vanuit die optiek werk ik met Ondernemingsraden…met een acute actuele vraag; die tegen een bestuurdersmuur aanlopen; die toe zijn aan een kritische blik op zichzelf; die hun visie op dat belangrijke werk willen formuleren, die dichterbij hun achterban willen staan; die als team willen groeien door zich individueel te ontwikkelen..die op zoek zijn naar een ander maar eigen geluid. Ik wil er graag voor jullie zijn.

En dat geldt ook voor elke directeur, CEO of eigenaar die werk wil maken van de WOR. Zodat je niet langer van akkefietje naar akkefietje hobbelt maar een open en constructieve relatie met jouw OR opbouwt.

In veel van die gevallen zullen mijn vrienden van MZ Services een rol spelen. Voor vraagstukken rondom medezeggenschap voel ik me aan hen verwant en heb ik me exclusief aan dit bureau voor medezeggenschap en organisatie-ontwikkeling verbonden.

https://www.mzservices.nl/